FAIF

FAIF

Finanstilsynet har ved ’Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.’ (herefter FAIF-loven) implementeret EU-direktivet. EU-direktivet tager sit udgangspunkt i, at Hedge-, Venture- og Private Equity-fonde fik tildelt en stor del af ansvaret for Finanskrisen, hvorfor det var ønsket at opnå en højere grad af tilsyn og kontrol af denne branche. Reglerne medfører således, at investeringsfonde, der ikke har været omfattet af Lov om investeringsforeningen, nu bliver omfattet af et tilsvarende regelsæt.
Det betyder i praksis, at Finanstilsynet vil blive en ekstra uafhængig part, der kontrollerer forvaltere og investeringsforeninger. 

 
Alternativ investeringsfond
Ved en alternativ investeringsfond (herefter AIF) forstås:
• en kollektiv investeringsenhed,
• som rejser kapital fra
• en række investorer
• med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik
• med det formål at skabe aggregeret afkast
• til fordel for disse investorer.
I lovforarbejdet fremgår det konkret, at fondens juridiske form eller investeringsaktiv ikke har betydning for, om en investeringsfond er omfattet af lovgivningen. Derved er alle investeringsfonde som udgangspunkt omfattet af FAIF-loven, og det er således uden betydning, om investeringsformen er A/S, ApS, K/S mv., og om investeringsaktivet er virksomheder, aktier, valuta, ejendomme, el, mv. 

 
Forvalter af alternativ investeringsforening
Kristensen Properties har således modtaget godkendelse til at forvalte alternative investeringsforeninger i henhold til FAIF-loven. (Se vores registrering hos Finanstilsynet her.)
Reglerne medfører, at Finanstilsynet fører tilsyn med:
at Kristensen Properties har tilstrækkelig kapital til at drive vores forretning
at Kristensen Properties har en holdbar forretningsmodel
at Kristensen Properties har en betryggende risikostyring
at Kristensen Properties har en adfærd, der ligger inden for lovens rammer
at Kristensen Properties’ ledelse lever op til kravene om at være ’fit and proper’
Desuden er Kristensen Properties omfattet af rapportering direkte til Finanstilsynet om forhold, der kan påvirke vores forretningsgrundlag.

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke