Asset Management

ASSET MANAGEMENT


Property Management
Property Management er ejendomsadministration og dækker over alt, der knytter sig til den daglige drift af ejendommen. Det er f.eks. huslejeopkrævning, bogføring, budgettering, tilsyn og overvågning.
Af hensyn til ejendommens kort- og langsigtede værdiudvikling varetager vi helst Property Management in-house for at sikre den direkte kontakt med lejere og ejendommens øvrige interessenter.
Facility Management
Facility Management dækker over almindelige vedligeholdelsesopgaver, samt ekstraordinære istandsættelsesopgaver på ejendommen samt viceværtopgaver som rengøring, fornyelse af klimaskærm og tekniske installationer. Derudover optimering og overvågning af serviceaftaler med eksterne leverandører.
Property Development
Kristensen Properties varetager opgaver, som har til hensigt at højne værdien af en ejendom. Det kan f.eks. være renovering(er), om- og tilbygning(er), lejeoptimering, ændring af anvendelse og andre udviklingstiltag, som optimerer ejendommen og kan medføre væsentlige værdistigninger. Udviklingsaktiviteter er som oftest målrettede ad hoc opgaver af projektkarakter.

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke