Investment Management

Investment Management

Overordnet beskæftiger Kristensen Properties sig med Investment Management, der omfatter den overordnede strategiske ledelse, herunder risikostyring og porteføljepleje for de investeringsfonde, der er underlagt FAIF-lovgivningen. Hvert enkelt investeringsfond har en ansvarlig Fund Manager, der samtidig er direktør for selskabet. 
 

De vigtigste opgaver i relation til den overordnede strategiske ledelse består i køb, udvikling og salg af fast ejendom samt finansiering af investeringsprojekterne. En stor del af Investment Management funktionens opgaver løses af fagdivisioner i koncernen; Fund Management og Asset Management.

Fund Management

Den overordnede opgave i Fund Management er ledelse som i et hvilket som helst selskab med ansvar over for selskabets investorer, herunder kontakten til investorer og interessenter. Hertil kommer likviditetsstyring, kontrol, budgetlægning, regnskab og udarbejdelse af skattebilag. Det hidrører endvidere under Fund Management at vedligeholde en balanceret finansiering af selskabet. 
LÆS MERE

Asset Management

Asset Management er den overordnede betegnelse for Property Management, Facility Management samt Property Development. Kristensen Properties udarbejder efter afstemning med ejendomsejeren en forretningsplan for den enkelte ejendom, således at en klar strategi for den enkelte ejendom kan udstikkes og løbende overvåges.
LÆS MERE 

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke