Kristensen Partners III


 

Om Kristensen Partners III

I 2008 blev Kristensen Partners III A/S etableret med henblik på investering i tyske city-ejendomme. Egenkapitalgrundlaget udgjorde oprindeligt DKK 225 mio. og blev tegnet af såvel selskaber som private investorer.

Investeringsstrategien for Kristensen Partners III tog udgangspunkt i Kristensen Properties' betydelige erfaring med tyske ejendomsinvesteringer, -finansiering og -management, kombineret med et attraktivt marked.

Medio 2016 afhændede Kristensen Partners III 15 af 17 ejendomme til schweiziske Corestate til over den bogførte værdi.

Det skønnes, at Kristensen Partners III er fuldt afviklet omkring år 2021.

Årsrapporter

 

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke