Kristensen Partners I

Om Kristensen Partners I

Kristensen Partners I blev etableret i 2005 med en investorkreds bestående af tre danske pensionskasser samt Kristensen Properties med et forretningsgrundlag om investering i primært tyske kontorejendomme og sekundært detailejendomme. Ultimo 2017 var kapitaltilsagnet på DKK 540 mio. fuldt indbetalt, og der var investeret i 18 kontorejendomme og en række detailejendomme til en samlet værdi af DKK 1,9 mia. 

Hovedparten af ejendommene er afhændet i 2018 og 2019, og der resterer nu tre ejendomme til en samlet værdi på DKK 450 mio. 

Udlodning frem til ultimo 2019 har i alt udgjort mere end DKK 1 mia., og med indregning af egenkapitalen ultimo 2019 på DKK 287 mio., har investorerne i gennemsnit fået en forrentning på 10,5% p.a. i investeringsperioden 2005 - 2020. 

Kristensen Partners I drives af et dedikeret team hos Kristensen Properties i Tyskland og Danmark. Dette team varetager hele porteføljens værdikæde: Fra huslejeopkrævning, nyudlejning og vedligeholdelse til rapportering til myndigheder, ledelse og ejere. 

Kristensen Properties A/S har stor erfaring og gode resultater i bagagen, når det handler om at strukturere partnerskaber omkring tyske ejendomsinvesteringer sammen med professionelle danske investorer.

Timing og løbende identificering og udnyttelse af markedsmuligheder og værdiskabende elementer har altid været hjørnestenene i at skabe succes for vore investorer.

Team

 Medarbejdere dedikeret til Partners I:

Stilling:
Chief Accountant
fuldenavn:

Margrit Geißler

telefon:
Telefon: +49 30 88 72 78 45
Mobil:
Mobil: +49 172 30 70 970
By DK:
Berlin
Stilling:
CEO
fuldenavn:

Kent Hoeg Sørensen

telefon:
Mobil:
Mobil: +45 20 73 41 13
By DK:
Berlin
Stilling:
Chief Accountant
fuldenavn:

Dorthe Kærulff Jensen

telefon:
Telefon: +45 96 31 62 06
Mobil:
Mobil: +45 27 10 51 74
By DK:
Aalborg

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke