Fund Management

 

Fund Management

Kristensen Properties har speciale i fast ejendom, og vi administrerer ejendomsinvesteringer på vegne af både institutionelle, private og finansielle investorer. Vi forestår indkøb og løbende administration af ejendommene, der indkøbes og placeres i investeringsfonde (fx  A/S, K/S, ApS eller en anden juridisk enhed), der etableres til formålet. Liste over aktuelle investeringsfonde ses til venstre.  

Kristensen Properties tilbyder en lang række ydelser inden for Fund Management, der har til formål at sikre en balanceret drift og udvikling af dit ejendomsselskab. Fund Management omfatter bl.a. budgettering, likviditetsstyring, betalingsformidling, kontakt til offentlige myndigheder og rapportering. Vi varetager tillige sædvanlige direktionsansvar over for alle selskabets interessenter.  

Managementaftale

Vi indgår en Management-aftale med hvert enkelt investeringsselskab, og vi foranlediger, at der indgås ejendomsadministrationsaftaler med eksterne ejendomsadministratorer. Alternativt varetager Kristensen Properties selv - eller via tilknyttede selskaber - denne funktion.

Vi udfører alle opgaver inden for Fund og Asset Management i overensstemmelse med nøje foreskrevne Corporate Governance-regler, samt under iagttagelse af FAIF-lovgivningens regler.   

Investorrelationer

Det er vigtigt for os, at vores investorer har tillid til os og ved, at vi altid vil gøre vores bedste for at sikre tryghed i investeringen. Vi stiller derfor dedikerede kontaktpersoner til rådighed for hvert ejendomsselskab og tilbyder desuden at varetage opgaver som udarbejdelse af investorinformationer, afholdelse af bestyrelsesmøder, oplæg til og udøvelse af beslutninger, vedligeholdelse af investorportal og kontakt til inden- og udenlandske myndigheder. 

 

Kristensen Properties A/S     Tel. + 45 70 22 88 80     post@kristensenproperties.com     LinkedIn_logo


Indstillinger for cookie-samtykke